1 BILLET
6 MUSEER
50 % RABAT

Kongelig historie, stolte arbejdertraditioner, fascinerende naturhistorie og kunst i verdensklasse. Oplev det hele til halv pris på seks markante museer i tre smukke parker midt i København. Scroll ned på denne side og se, hvor du kan købe billetten.

Med en billet til Parkmuseerne får du:

  • Et besøg på hvert af de seks Parkmuseer

  • 10 % rabat i museumsbutikkerne den dag, hvor du besøger museerne

  • 1 år til at bruge billetten

Køb din billet på alle de seks museer, på Parkmuseernes hjemmeside eller hos Københavns Kommunes turistinformation Copenhagen Visitor Center på Vesterbrogade 4B lige over for Tivoli i Københavns centrum. Prisen er 295 kr. inkl. moms. Det svarer til 50 % rabat ved et besøg på alle museerne, som er:

  • Arbejdermuseet (normalpris 125 kr.)

  • Davids Samling (gratis entré)

  • Den Hirschsprungske Samling (normalpris 110 kr.)

  • Rosenborg (normalpris 140 kr.)

  • SMK - Statens Museum for Kunst (normalpris 130 kr.)

  • Statens Naturhistoriske Museum (normalpris 115 kr.) samt Palmehuset i Botanisk Have (normalpris 70 kr.)

Rabat i butikkerne: Husk at gemme kvitteringen fra billetsalget den dag, hvor du besøger museerne. Du kan vise den og få 10 % rabat i museumsbutikkerne samme dag.

Gyldighed: Billetten gælder 1 år fra dit første museumsbesøg.

Onlinesalg: Du kan købe billetten via Parkmuseernes hjemmeside. Billetten er ikke personlig, så du kan enten påføre dit eget navn og mailadresse eller vedkommende, som du vil give den til som gave.

Gavebillet: Skal du bruge Parkmuseerne-billettten som gave, kan du hakke boksen "Vil du have billetten tilsendt" af i købsflowet, så fremsendes billetten med QuickBrev (65 kr.) i et pænt gavecover.

Hvor køber jeg billet?

Du kan købe din billet på hvert af de seks Parkmuseer og i turistinformationen Copenhagen Visitor Service på Vesterbrogade 4B lige over for Tivoli. I Parkmuseernes webshop kan du også købe billetten online: https://www.parkmuseerne.dk/billet.

Hvad får jeg på min billet?

Med din billet får du adgang til ét besøg på hvert af de seks Parkmuseer samt i Palmehuset i Botanisk Have.

Hvor længe gælder min billet?

Din billet gælder i et år fra den dag, du første gang besøger et af museerne med den.

Hvordan fungerer billetten?

Billetten er et "klippekort", som fungerer ved, at hvert Parkmuseum scanner QR-koden på den ved dine besøg. På den måde kan museerne se, hvilke museer du mangler, og hvilke du allerede har besøgt. Du kan besøge hvert af de seks museer samt Palmehuset i Botanisk Have én gang i løbet af det år, hvor billetten er gyldig.

Hvordan kan jeg give en billet som gave?

Du kan købe Parkmuseernes fællesbillet som gavebillet i et fint omslag på alle Parkmuseerne og online (forsendelsesgebyr 65 kr./QuickBrev). Gavebilletten er gyldig i et år fra den dag, hvor modtageren første gang besøger et af museerne med den. Gavebilletten leveres i en gavebilletholder i en kuvert.

Findes der en særlig børnebillet?

Nej. Der er nemlig gratis adgang for børn og unge under 18 år på fem af de seks museer, Det er kun på Statens Naturhistoriske Museum, at børn betaler entré, som er på 50 kr.

Købsbetingelser/Terms of Purchase

Købsbetingelser ved køb af billet i Parkmuseernes webshop 1) Handelsbetingelsernes anvendelse Disse betingelser finder anvendelse på køb af billetter i Parkmuseernes webshop parkmuseerne.dk/billet. 2) Virksomhedsoplysninger Udbyder af billetter er Parkmuseerne c/o Statens Museum for Kunst Sølvgade 48-50 1307 København K CVR nr. 63310417 3) Levering Når du har foretaget din bestilling i Parkmuseernes webshop, vil du modtage dine billetter på den mailadresse, som du har angivet i din bestilling. Hvis du har bestilt dem pr. post, tilsendes de indenfor få dage med PostNord/QuickBrev. Billetter Billettens QR-kode scannes med museernes billetscannere i billetsalgene. Billetter er gyldige et år fra første museumsbesøg. Billetterne er ikke personlige. Mod forevisning af Parkmuseerne-billetten kan du få 10 % rabat ved køb i de seks Parkmuseers museumsbutikker. 4) Sikker betaling Parkmuseernes webshop garanterer, at det er sikkert at handle online hos os. Vi anvender sikkerhedsprotokollen SSL (Secure Socket Layer), hvilket sikrer, at dine betalingsoplysninger undervejs i bestillingsforløbet bliver krypteret og ulæselige for andre. De oplysninger, du afgiver ved betaling bliver altid beskyttet under overførslen fra din egen computer. Du kan se, at krypteringen er aktiv, når der nederst i højre hjørne på din Internet browser kommer en gul hængelås til syne. 5) Retur- og fortrydelsesret Du har ret til at fortryde købet uden begrundelse inden for 14 dage. For at kunne fortryde købet må billetten ikke have været aktiveret og anvendt. Perioden regnes fra den dag, hvor købet er gennemført. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os dette i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Mail sendes til info@parkmuseerne.dk. Purchase Terms Terms which apply to purchase of tickets in the Park Museums’ webshop 1) Application of the Terms and Conditions These conditions apply to the purchase of tickets in the Park Museums’ webshop parkmuseerne.dk/en. 2) Company Information Provider of tickets is The Park Museums c/o SMK – National Gallery of Denmark Sølvgade 48-50 1307 Copenhagen K CVR No. 63310417 3) Delivery When you have placed your order in the Park Museums' webshop, you will receive your tickets at the email address you specified in your order. If you have ordered them per post, they will be sent within a few days with PostNord/QuickLetter. Tickets The ticket's QR code is scanned with the museums' ticket scanners in the ticket sales. Tickets are valid for one year from the first museum visit. The tickets are not personal. On presentation of the Park Museums ticket, you can get a 10% discount on purchases in the six Park Museums’ museum shops. 4) Secure payment The Park Museums’ webshop guarantees that it is safe to shop online with us. We use the security protocol SSL (Secure Socket Layer), which ensures that your payment information during the ordering process is encrypted and illegible by others. The information you submit when paying is always protected during the transfer from your own computer. You can see that encryption is active when a yellow padlock appears in the bottom right corner of your Internet browser. 5) Right of return and cancellation You have the right to cancel the purchase without reason within 14 days. In order to cancel the purchase, the ticket must not be activated and used. The 14 days period starts the day on which the purchase is completed. To exercise the right of cancellation, you must notify us in an unequivocal statement (e.g. by letter or e-mail). The cancellation period has been met if you send your notice of exercise of the right of cancellation before the cancellation period has expired. E-mails should be sent to info@parkmuseerne.dk.